Chia sẻ
  Save


Comments

  • Ngân Hà Vũ Thực ra điều đáng chú ý hơn ở đây là cái phòng khách này nó trông ra núi...
  • Lâm Nhi Lê Thảm mềm mềm nhìn thích nhỉ TvT
  • Xuân Quang Vũ Ghế kia chỉ tựa được nửa lưng thôi à
  • Thúy Hạnh Bùi ^ Ờ đứa nào cao tựa vào đau lưng chắc :))
  • Tú Anh Võ Tôi nghĩ là vì không tựa được nên mới phải ngồi thẳng lưng > cho thẳng cột sống --> ghế luyện tư thế =)))
  • Phúc Lộc Hồ ^ a.k.a tư duy của người giàu :))

Please log in to comment.