Chia sẻ
  Save


Comments

  • Uy Việt Hồ rất không thích mấy chỗ ghế rời ghế cố định kiểu này
  • Ngân Hà Vũ +1 ngồi ghế có tựa êm thế ngu gì không ngồi
  • Kat Nga bố trí thế này nghĩa là chỉ dành cho mấy cặp hẹn hò thôi=))) nam nhường nữ đók
  • Huy Kiên Phạm người ta cần không gian riêng chứ ngồi sát rạt thế này có ma đến quá cậu =]]]
  • Lan Hà Đặng Mấy quán này ghép bàn lại là ok hết nhé mấy bác =))

Please log in to comment.