1
1
Một góc làm việc/học tập sáng sủa và ấn tượng sẽ luôn là nguồn động lực giúp bạn thực hiện công việc của mình tốt hơn. A good working/studying corner will bright your day up! #Work #Study #Corner #Room #Impressive #Unique #Motivation

Comments

  • No comments yet.

Please log in to comment.