Chia sẻ
  Save


Comments

  • Hoài An Nguyễn trời ơi cuối cùng cũng kiếm được 1 kiểu nhà bếp trông Ta 1 tí, bth toàn thấy ảnh phòng bếp Tây
  • Linh Lâm Đặng Nhà bếp kiểu Việt Nam mình trông ra thì vẫn hợp với chúng ta hơn hén!
  • Minh Châu Vũ sao nhìn nãy giờ vẫn chưa thấy cái bếp ha =)))
  • Kim Thịnh Hồ bên kia là cửa kiếng hay gương v ta?
  • Gia Hân Lê là cửa chứ bạn ei, ai lại để gương chỗ đó kì lém
  • Quỳnh Diệp Võ ui nhìn cái đèn ở phía cao trên bàn trông vui nhở =)) nhìn như đèn bác sĩ
  • Duy Minh Ngô phòng bếp này là bnhieu mét vuong có ai biet không chỉ tôi với
  • Hà Dung Lý nhìn cũng đẹp
  • Nhật Quốc Hồ chắc phòng này phải hơn 20 mét vuông bác ạ

Please log in to comment.