Chia sẻ
  Save
299.000 đ
Buy now: 

Store: JYSK

Màu sắc: Trắng, đen
Chất liệu: 100% polyester
Trọng lượng: 130 g
Thông tin tham khảo: Độ co: 5-7%
Kích thước sản phẩm: 40x60 cm


Do you want to sell on Acadecor?  Register

Hỗ trợ khách hàng