Chia sẻ
  Save
39.500.000 đ
Buy now: 

Store: NHA XINH

Màu sắc
Vật liệu Khung gỗ xà cừ - Nệm chống cháy bọc vải
Kích thước D2800 - R870/1600 - C850 mm
Mã sản phẩm 3*64852


Do you want to sell on Acadecor?  Register

Hỗ trợ khách hàng