Chia sẻ
  Save
13.500.000 đ
Buy now: 

Store: NHA XINH

Màu sắc
Vật liệu Mặt gỗ tần bì- Chân hợp kim thép sơn
Kích thước D1500 - R750 - C450 mm
Mã sản phẩm 3*71317


Do you want to sell on Acadecor?  Register

Hỗ trợ khách hàng