Chia sẻ
  Save
14.900.000 đ
Buy now: 

Store: NHA XINH

Màu sắc
Vật liệu Mặt gỗ sồi ghép , chân kim loại
Kích thước D1800-R450-C560 mm
Mã sản phẩm 3*87123


Do you want to sell on Acadecor?  Register

Hỗ trợ khách hàng